Czyszczalnie do zbożaZnaleziono 4 produkty.

Czyszczalnia ziarna przeznaczona jest do wstępnego i dokładnego czyszczenia nasion wszystkich gatunków zbóż, kukurydzy, rzepaku, nasion roślin strączkowych i innych, z zanieczyszczeń lekkich (lżejszych od czyszczonego ziarna) takich jak: kurz, plewy oraz drobnych ciężkich zanieczyszczeń takich jak:, rozdrobnione ziarna, piasek, drobne nasiona chwastów a także zanieczyszczeń grubych (większych od czyszczonego ziarna) takich jak: kłoski, słoma, kamienie itp.

Duża powierzchnia sit, sprawia, że czyszczalnia osiąga bardzo dobrą wydajność nie tylko przy czyszczeniu zgrubnym, ale również przy czyszczeniu dokładnym.

Czyszczalnia może mieć zastosowanie do czyszczenia ziarna:
 w stacjach hodowli roślin oraz przedsiębiorstwach nasennych
 w gospodarstwach indywidualnych jak i przedsiębiorstwach rolnych
 w wytwórniach pasz, i innych zakładach przetwórstwa nasion, a także młynach
 innych zakładach spożywczych

Urządzenie czyści na zasadzie różnic grubości frakcji.

Wydajność czyszczenia wstępnego 25 t/h
Wydajność czyszczenia dokładnego13 t/h
Zainstalowana moc elektryczna kW 4.5
Częstotliwość drgań Hz 6.25
Amplituda drgań mm 10 ± 2

Podawanie do czyszczenia za pomocą żmijki.
Odbiór zboża może także odbywać się za pomocą żmijki.
Czyszczenie sit jest kulkami kauczukowymi.
Do tego są sita 4 sztuki do zboża i do rzepaku wraz z szufladami.
Wymiana następuje poprzez wyciągniecie, włożenie drugich.

Czyszczalnia zbudowana jest z następujących głównych zespołów:
 Skrzynia z separatorem sitowym
 Kanał aspiracji z osprzętem
 Wentylator
 Rozdzielacz strug
 Układ napędu – wibrator