Przerabianie wałów

Przerabianie wałów zwykłych, ciąganych na składane do transportu kołowego.


Zmiany również według indywidualnych wskazówek klienta.