Włóka uchylna przystosowana na ramę bron 6 i 12 polową

Włóka uchylna zaprojektowana do rozbicia największych brył i wyrównania pola po orce.

 

Mocowanie: z przodu ram bron.

Zastosowanie: rama bron 6 i 12 polowa

 

* Możliwość wykonania włóki łąkowej do każdej ramy bron.


2 460,00 zł brutto