Włóka uchylna przystosowana na ramę bron 5 i 10 polową

Włóka uchylna zaprojektowana do rozbicia największych brył i wyrównania pola po orce.

 

Mocowanie: z przodu ram bron.

Zastosowanie: rama bron 5 i 10 polowa

 

* Możliwość wykonania włóki łąkowej do każdej ramy bron.


2 214,00 zł brutto