Poszerzanie głębosza UNIA

0.00

Głębosz przeznaczony do głębokiego spulchniania gleby.

Poszerzenie głębosza o jeden ząb po każdej ze stron.

Zmiany według indywidualnych wskazówek klienta.