Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Wymiana skrzyni ładunkowej w paszowozie SANO

Poszerzanie głębosza UNIA

Głębosz przeznaczony do głębokiego spulchniania gleby.

Poszerzenie głębosza o jeden ząb po każdej ze stron.

Zmiany według indywidualnych wskazówek klienta.

Poszerzanie głębosza UNIA

Przerabianie wałów

Przerabianie wałów zwykłych, ciąganych na składane do transportu kołowego.


Zmiany również według indywidualnych wskazówek klienta.