INFORMACJA o zawartości zbioru danych osobowych

W wykonaniu obowiązujących obecnie przepisów informuję, iż administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Almet Henryk Kuźmicz siedzibą w Żuławka Sztumska 99A, 82-440 Dzierzgoń.

Zgromadzone dane zostały pozyskane w dacie pierwszej oferty, zlecenia, celem wykonania sprzedaży towaru handlowego Przedsiębiorstwa Almet, jak również w dacie pierwszego zamówienia, zakupu i wystawienia pierwszej faktury, wz. Uzyskane dane będą tylko i wyłącznie przetwarzane w związku ze złożonym zleceniem dotyczącym sprzedaży towaru oraz w celu wystawienia dokumentów wz, faktury.

Przetwarzanie danych przez administratora będzie również dokonane w związku z prawnie usprawiedliwionym celem jakim jest w przyszłości udokumentowanie co do faktu i zgodności wystawienia wz, faktury. Wszelkie pozyskane dane przez administratora nie będą udostępniane osobom ani podmiotom trzecim. Podanie danych administratorowi jest wyłącznie dobrowolne, jednakże jest niezbędnym warunkiem wystawienia dokumentu zakupu oraz faktury. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres wymagający aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie. Administrator w związku z przetwarzaniem danych osobowych informuje, iż każdemu kogo te dane dotyczą przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych do innego administratora, wyrażenia sprzeciwu w związku z przechowywaniem danych w bazie administratora, wniesienia skargi do ustanowionego organu nadzorczego. Wszelkie uprawnienia wynikające, a związane z przetwarzaniem danych można zrealizować wnosząc pismo wprost na adres administratora: almet_dzierzgon@op.pl lub na numer telefonu +48 55 273 22 49.